Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Móm Thữa Quốc DânFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 63 Deviations 629 Comments 5,931 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


deviantID

JungNaraDDH's Profile Picture
JungNaraDDH
Móm Thữa Quốc Dân
Vietnam
Interests

#WWWinNagoya


Jaejoong quay trở lại sâu khấu lại lần nữa và anh khóc,... anh rất muốn fans hãy chờ đợi anh. Anh nói là "Xin các bạn,... hãy chờ tôi"

Anh dặn fan không được khóc, nhưng cuối cùng anh cũng tự mình khóc rất nhiều.

Anh cũng đã khóc trong khi hát 'Paradise'. Rất nhiều fan đã nhìn thấy anh bật khóc.

Jaejoong : Nếu như mất đi các bạn.., tôi có thể sẽ mất đi điều mà tôi luôn tự hào với bạn bè của mình..

Jaejoong : Các bạn luôn khiến tôi cảm thấy ổn hơn mỗi khi tôi gặp khó khăn hay căng thẳng, cảm ơn các bạn. Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một tình yêu nào lớn như vậy..

Jaejoong: Tôi hứa là tôi sẽ không khóc... đàn ông thì không được rơi lệ... nhưng nếu buổi live này kết thúc thì... haha

Jaejoong: Tôi không thể biểu diễn ở Nhật Bản 4 năm, nhưng rất rất rất cảm ơn tất cả vì luôn chờ đợi tôi.

Anh nói với fan "Cảm ơn mọi người rất nhiều! Hẹn gặp lại các bạn!" không cần mic trong khi mắt đang ngập nước.

Trong phần encore, anh đã nói "Xin hãy chờ tôi'' và khóc nấc.. T_T


Cre: shachong + kitakitune522jj + JejuMegu1120 
EngTranslated by Kaju
Vtrans and Shared by JeroJJ - Melody of Heaven 

đồ ngốc :( chỉ 2 năm, 2 năm thôi :( 2 năm không quá dài...tôi đã chờ đợi các anh suốt những năm qua vậy tại sao không chờ được anh trong 2 năm cơ chứ. Đồ ngốc Kim Jaejoong
Chúng tôi sẽ chờ anh...

Comments


Add a Comment:
 
:iconcinnamintyashes:
CinnamintyAshes Featured By Owner Jan 30, 2015  Hobbyist General Artist
Have your cake and eat it too:iconepiclaplz::icondummydanceplz:Happy Birthday!!:icondummydanceplz::iconepiclaplz:Have your cake and eat it too
Reply
:iconitsmiswanglyesohot:
Itsmiswanglyesohot Featured By Owner Jun 24, 2014  Student Interface Designer
Ế con Ná = ))
Reply
:iconjungnaraddh:
JungNaraDDH Featured By Owner Edited Jun 24, 2014
/cúi đầu/ em chào anh = ))))))
Reply
:iconitsmiswanglyesohot:
Itsmiswanglyesohot Featured By Owner Jun 24, 2014  Student Interface Designer
= ))) sao biết là anh = )))))))) :v
Reply
:iconjungnaraddh:
JungNaraDDH Featured By Owner Jun 24, 2014
em thấy tên Trang : ))) lại coi art của anh nữa = ))))
Reply
(1 Reply)
:iconforeverk-popfan:
ForeverK-PoPFan Featured By Owner Jan 30, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconpastelstar2plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconlubplz::iconcumple1plz::iconcumple2plz::iconlubplz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz:
:iconbummy3::iconyaayplz::iconcakecookieplz::iconcakepinkplz::iconpandaballoonplz::iconhappybirthdaysignplz::iconcakepinkplz::iconcakecookieplz::iconyaayplz::iconbummy3:
Reply
:iconjungnaraddh:
JungNaraDDH Featured By Owner Feb 1, 2014
:D thanks
Reply
:iconforeverk-popfan:
ForeverK-PoPFan Featured By Owner Feb 6, 2014  Hobbyist Digital Artist
you're welcome ^^
Reply
:iconqm-hyojin:
qm-hyojin Featured By Owner Jan 4, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the :+fav: :meow:
Reply
:iconjungnaraddh:
JungNaraDDH Featured By Owner Jan 4, 2014
you're welcome ♥ :D
Reply
Add a Comment: